Swietujmy Polski Dzien Dziecka! Celebrate Polish Children’s Day!

6:30 PM - 7:30 PM
Main Library
Meeting Room A room 154

Event Details

For all ages.
Celebrate Polish Children’s Day at the Library with music, a craft, and a program in Polish and English. Our guest will be accordionist and singer Mazurka Wojciechowska, one of Chicagoland’s leading experts on Polish folk music. There will be songs that tell stories, a singalong, and plenty of opportunities for toe-tapping and hand-clapping. Enjoy delicious ciastka (cookies) and juice, too. Guests of all backgrounds are invited to register for this special event. The program is best suited for children ages 3-7 and their families, but all are welcome.


Czwartek, 17 maja, 6:30-7:30 wieczorem
Dla wszystkich grup wiekowych
Świętuj polski Dzień Dziecka w Bibliotece - z muzyką, pracami ręcznymi i programem wjęzykach polskim i angielskim. Naszym gościem będzie akordeonistka i pieśniarka- Mazurka Wojciechowska, będąca jednym z czołowych ekspertów z Chicago wzakresie polskiej muzyki ludowej. Będą pieśni, które opowiadają historie,wspólne śpiewanie i mnóstwo okazji do tupania i klaskania. Będą również ciasteczka i sok. Goście proszeni są o zarejestrowanie się na to wyjątkowe spotkanie. Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-7 lat i ich rodzin, ale wszyscy są mile widziani.


Event Type(s): Youth Outreach Program, Youth Program

Register For Event

Success!

Oops!

You must log in to register for this event.
Oops! - There was a problem in authenticating your card:

Registration is closed